ג.ר תקשורת אבטחת מידע ושחזור

ג.ר

תקשורת

פתרונות

 

במקומות שיש בהם צורך בשרידות גבוהה Cluster הקמת מערך שרתי

Exchange שרתי דואר
בשרתי דואר AntiSpam תכונות
שרתי קבצים
שרת עדכונים - WSUS
שרת הפצה מרחוק - WDS
Server Core  שרתי
NAS , SAN  שרתי אחסון
שרתי טרמינל
Radius ושרתי  VPN הגדרות
 ועוד DNS,DHCP שרתי
מחמירים בדומייןGPO הגדרות
פיזור עומסים ברשתות איטיות - Network Load Balancing
אבטחה חזקה יותר לעסק שלך בתוכנה או חומרה FIREWALL שרתי
הגדרת נתבים מקצועיים
הקמת רשתות תקשורת מרחביות IPVPN
 IIS או LINUX הקמת שרתי אינטרנט מבוססי
הטמעה ותמיכה בתוכנות

 

 

:אנו מתמחים ב

אבטחת מידע

LINUX בחומרה או תוכנה מבוססי FIREWALL הקמת ותחזוקה של שרתי

 

ניטור והגבלת גישה של תוכנות או אנשים אל המחשב דרך הרשת
הגדרת אבטחת תחומים שמאפשרת להגדיר מגבלות שונות על הרשת הפנימית לעומת רשת האינטרנט.
מערכת לרישום לוג הרושמת את כל האירועים שברשת, כך שיהיה אפשר לעקוב אחרי האירועים הלא מורשים.
הגדרת זכויות הגישה החוצה של התוכנות השונות לרשת/לאינטרנט.
הגנה בקבלת תכנים